BØRN PÅ ALBERTSLUND KRISECENTER

Det er Albertslund Krisecenters opgave at sikre, at de børn, som bor på krisecentret, har en tryg hverdag med stabile voksne samt sikre, at de får bearbejdet de oplevelser, de har haft i forbindelse med volden i hjemmet og opbruddet fra den hjemlige base. Der arbejdes ligeledes på at sikre, at barnets tarv og udvikling bliver varetaget.

Omsorg og støtte ydes af de ansatte medarbejdere. Her er det en prioritet, at kvinder og børn mødes med respekt og ligeværdighed. Der afsættes god tid til at modtage nye kvinder og børn, og de vises hjælpsomt tilrette i huset.

Albertslund Krisecenter vil sikre, at børn, der kommer med deres moder på krisecenter, vil bliver tilbudt psykologsamtaler i henhold til § 109, stk. 8 i SEL.

Når børn flytter ind hos os, får de en rygsæk fra Mary Fonden, som noget af det første. Den indeholder madkasse, badehåndklæde, toilettaske og en lille dagbog til tanker eller tegninger.

Albertslund Krisecenter prioriterer, at du forbliver den vigtigste omsorgsperson og opdrager for barnet, også mens du bor på vores krisecenter.

michelangelo-71282.jpg